Farz Nimaz kay baad Ijtimai’e Dua.

Farz namazon ke baad ijtemaai dua karna Beshak
bid’at hai, aur jO Amal Imam ul Ambia Muhammad
ur rasoolallah sallal laho alaehe wasalam se sabit
nahi to ham kaise use sunnat samjh kar karlenge?
Namaz ke bad ijtemai dua ki shara’i hesiat:
۩ Ibn-e-Taymiya: “Yeh amal biddath hai (majmu al
fatawa 519/22)
۩ Ibn e Qayyam: “Farz namaz ke baad ijtemai dua
Ap salalahu alahi wasallam ka tareeq nahi
tha” (zaad ul maid 257/1)
۩ Imam Malik: “yeh amal biddat hai” (ftah ul bari
326/2)
۩ Saudi Majlis Ifta: “Hame kisi aisi daleel ka ilm
nahi jo is amal ki mashroiat par dalalal karti ho”.
(alfatawa alislamia 290/1)
۩ Anwar Shah kashmiri Deobandi: “Dua ki ijtemai
surat jiska ajkal riwaj hai sabit nahi” (al urf al shazi
p#98)
Namaz ke baad Ijtamai dua karna ya karaana Biddat
hai balkay hamein Namaz Ke Baad
Masnoon Azkaar karna chaiye jo ke sunnat se sabit
hai. Mohammad s.a.w. ne farmaya ki Meri sunnat
aur khulfa rashidin ki sunnat ko daanto mazbuti se
pakde rahna aur har nayi chiz jo deen me nikali jaye
usse bachna kyuki har nai chiz ek gumrahi hai.
[Musnad Ahmad (4/126) and at-Tirmidhee (2676)].
Maulana abdurrahman mubarakpuri rh kahte hain ki
agar koi personally(akela) roop se namaz ke baad
haath uthakar dua maang leta hai to usme koi harz
nahi, Imam Ibne Taymiya rh, Ibn e Qaiyyam rh, Ibne
Hajar rh, aur bahut se muhaqqeen ulma ne farz
namaz ke baad mashoor ijtemaai dua ka inkaar kiya
hai aur ise bid’at kaha hai.
Aap sws ne farmaya:-” Jald hi meri ummat me aise
log paida honge jo paani ke istemaal me aur dua
karne me haddh se badh jayenge” (abu dawood
1480,imam haakim aur imam zahbi ne ise sahih
kaha hai)
Ijtemaai dua ki daleel me Bayaan ki jaane waali
tamaam riwayate zaeef hai…ALLAH SWT hume
bidat se bachne aur Sunnato par chalne ki taufiq ata
farmaye.

Advertisements

About ان کی گلیوں میں

Pro-Khilafa. Anti-Democrate. Student of Political Math. Occassional Cook. Writer.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s